Koulutus

Tarjoamme kielikoulutusta ykityishenkilöille ja yrityksille ja pyrimme järjestämään koulutuksen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kieli & Muoto Langerak on erikoistunut vuorovaikutus-painotteiseen opetukseen, jossa tavoitteena on saada oppija puhumaan kieltä mahdollisimman nopeasti, jotta hän kykenisi mahdollisimman nopeasti itsenäisesti käyttämään kieltä aidoissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettamamme kielet ovat englanti, hollanti, suomi ja unkari. Kouluttajana toimii Norman Langerak.

Esimerkkejä:

Yksityistunti
Tavallisesti 90 minuutin oppitunti asiakkaan luona jonka aikana edetään oppikirjassa oppijan tahdin mukaan. Jos on tarvetta voi poiketa oppitunnin aiheesta ja käsitellä tiettyjä aihepiirejä tai kieliopin seikkoja. Yksityistunnit voi sopia tunti kerrallaan tai usean tunnin sarjoissa. Opetuksen alussa pyritään kartoittamaan oppijan tarpeet ja tavoitteet joiden perusteella edetään tavoitelähtöisesti opetuksessa. Opetusmateriaaleista sovitaan tapauskohtaisesti. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Muualla sopimuksen mukaan.

Ryhmäopetus
Lähtökohtaisesti 90 minuutin oppitunti asiakkaan tiloissa. Ryhmäopetuksessa on etuna harjoitella paremmin keskustelutekniikoita käyttäen hyväksi ryhmän luontaista dynamiikkaa.

Koulutuspaketit
Kymmenen tai useamman opetuskerran kokonaisuus johon kuuluu sopimuksen mukaan kaikki opetusmateriaalit ja perusteellinen opetussuunnitelma eurooppalaisen CEFR kielitason mukaisesti. Yksinkertaisin tapa päästä kielen alkuun tai parantaa kielitaitoaan!